Kumpulan Pola Pidato Bahasa Sunda Terbaru 2018

Diposting pada 21 views
Contoh Pidato Bahasa Sunda – Pidato dalam pengaplikasiannya sanggup menggunakan banyak sekali bahasa, menyerupai bahasa Indonesia, dan bahasa Sunda. Berbicara mengenai bahasa apa yang digunakan   tentunyaitu bukanlah sebuah masalah, yang terpenting sesuai dengan tempat dan menggunakan bahasa yang baku. Sebelumnya mari kita membahas pengertian nya terlebih dahulu, pidato atau biantara ialah aktivitas berbicara di depan umum untuk mengajak, memberitahu, atau menghimbau biar orang lain melaksanakan apa yang kita inginkan. Dengan adanya info ini, inginkan para pembaca jadi tergerak hatinya untuk melestarikan bahasa daerah, alasannya ialah bagaimanapun juga kita berasal dari kawasan yang mempunyai bahasa masing-masing terlepas dari Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.
Dari hal ini saja sudah sanggup kita temukan kesimpulan bahwa bangsa Indonesia kaya akan bahasa, dalam hal pidato saja terdapat banyak sekali macam bahasa, namun pada umumnya memang lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, alasannya ialah merupakan bahasa nasional dan pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Jika Anda berada di kawasan Jawa Barat, mungkin berpidato menggunakan bahasa sunda tidak masalah. Karena Jawa Barat ialah tempat dimana bahasa yang satu ini berasal dan menjadi salah satu bahasa terbesar di nusantara.
Melestarikan budaya kawasan sanggup dengan banyak sekali cara, salah satunya ialah dengan menggunakan Bahasa Sunda dalam memberikan pidato kepada orang banyak. Karena yang kita lihat kini ini, kaum muda lebih gembira menggunakan Bahasa Inggris ketimbang bahasa asalnya sendiri, yakni Bahasa Sunda. Walaupun bahwasanya Bahasa Sunda itu sendiri sangat bagus, terlebih lagi Bahasa Sunda mempunyai aksara sendiri yang bentuknya cukup unik, menyerupai halnya Bahasa Jepang yang mempunyai aksara hiragana dan kanji.
 Pidato dalam pengaplikasiannya sanggup menggunakan banyak sekali bahasa Kumpulan Contoh Pidato Bahasa Sunda Terbaru 2018
Kumpulan Contoh Pidato Bahasa Sunda Terbaru 2018
Berbicara mengenai pidato, aktivitas yang satu ini sering kita temui di Masjid, sekolah, gedung pemerintahan, lembaga masyarakat, dan lain sebagainya. Namun bagaimana dengan pidato yang menggunakan Bahasa Sunda atau juga disebut biantara? Tentunya ini biasa dilakukan di kawasan Jawa Barat yang merupakan asal suku Sunda asli. Mata pelajaran Bahasa Sunda sendiri biasanya dipelajari oleh murid di sekolah yang letaknya di Jawa Barat. Nah, bagi Anda yang sedang mencari kumpulan teladan pidato yang menggunakan Bahasa Sunda berikut sajikan informasinya.

Contoh Pidato Bahasa Sunda 1
Assalamualaikum wr wb
Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.
Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.
Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.
Dina salah sahiji hadits diterangkeun…
Inna dhofatu minal iman
Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman”
Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan keyakinan dina jero hate urang. Upami urang sadaya keyakinan ka Allah, berarti urang kudu higienis atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.
Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya higienis hate, higienis jiwa, higienis raga, sareng higienis rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu higienis sadayana. Allohumma, amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih.
Para wargi anu mulya.
Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
Contoh Pidato Bahasa Sunda 2
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh

    Alhamdulillahi robbil ‘alamin. Wassholatu wassalamu ‘ala Muhammadin. Wa’ala alihi washohbihi azma’in. Amma ba’du
    Bapa-bapa, ibu-ibu anu dipihormat tur dipiajrih ku sim kuring.
    Teu kakantun hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.
    Langkung tipayun sim kuring muji syuur ka Alloh ku ngedalkeun Alhamdulillahi robbil ‘alamin wireh dina ieu waktos tiasa ngadeg di payuneun parabapa, paraibu miwah hadirin kanggo ngadugikeun biantara.
    Sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka panutan alam, nabi anu pinuji nyaeta Nabi Muhammad SAW. Ka kaluwargina ka parasohabat sareng ka umatna anu taat kana pituturna. Amin ya robbal ‘alamin.
    Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.
    Neda widi ka sadayana, dina ieu waktos sim kuring seja ngadugikeun perkawis jadwal wajib berguru salapan taun anu ayeuna nuju dilaksanakeun.
    Tujuan pamarentah ngedahkeun sadaya warga nagara ngalaksanakeun masuk akal dikda 9 taun the sanes kanggo ngahontal harapan bangsa Indonesia anu kaunggel dina Tujuan Pendidikan Nasional nyaeta ngahontal masyarakat anu sampurna. Dina babasan urang mah manusa anu cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.
    Kanggo umat islam jadwal berguru the diwajibkeun tur teu diwatesanan 9 taun tapi wajib ti kawit dibabarkeun dugi ka maot.
    Sakumaha pidawun Rosululloh SAW “ Tolabul ‘ilmi faridotun ‘ala kullil muslimin walmuslimat minal mahdi ilalahdi.”
    Naging nu dimaksad jadwal masuk akal dikdas 9 taun mah nyaeta jadwal diajar di pendidikan formal. Murangkalih anu yuswana 7 dugi ka 15 taun kedah diajar di sakola ti SD dugi ka SMP.
    Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin anu dimulyakeun ke Alloh SWT.
    Ieu jadwal pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawe bareng ti sadaya lapisan masyarakat, utamina ti para sepuh nu kagungan murangkalih ti yuswa 7 dugi ka 15 taun.
    Mugi-mugi ku cara rempug jukung sauyunan, gawe rancage sadaya lapisan masyarakat ti kawit pejabat dugi ka rahayat ieu jadwal tiasa dilaksanakeun kalayan hasil nu nyugemakeun.
    Pamungkas, sadaya pamaksadan moal tenekanan upami teu aya ridho Alloh SWT. Ku kituna urang sami neneda ka Mantenna mugia sadaya paneja urang diijabah. Amiin Ya Alloh Ya Robbal ‘alamin.
    Rupina sakitu nu kapihatur, bilih aya catur nu ngalantur, aya basa nu teu luyu sareng tetakrama, mugia sadayana jembar manah nghapuntenna.
    Wassalamu’alaikum warohmatuloohi wabarokatuh.

Itulah beberapa teladan Pidato Bahasa Sunda Terbaru 2018 yang sanggup sampaikan. Semoga informasi ini sanggup lebih meningkatkan pemahaman kita mengenai Pidato yang menggunakan bahasa kawasan dan juga sanggup memeberikan imbas untuk kita semua biar semakin menyayangi bahasa wilayahnya sendiri. Terima kasih juga telah membaca artikel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa baca Contoh Memo untuk menambah wawasan berbahasa Anda juga. Terima kasih sudah menyimak info mengenai pidato diatas.